อาหารสุขภาพ คืออะไร

อาหารสุขภาพ คืออะไร

อาหารสุขภาพ คืออะไร หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจากสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และที่สำคัญคือการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย

ส่วนความหมายเฉพาะเจาะจง มีความหลากหลายมาก แต่โดยรวมแล้ว เกิดจากผู้บริโภค ที่มุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาว ดังนั้นจึงต้องการควบคุมปริมาณของอาหารที่รับประทานเข้าไป และการไม่มีโรค รวมทั้งส่งผลต่อเนื่องไปยังการมีสุขจิตที่ดีด้วย ผู้บริโภคเริ่มนำเรื่องการบริโภคอาหาร และสุขภาพมาเชื่อมโยงกัน เช่น ผู้บริโภคบางคนมองว่า หากบริโภคอาหารดี จะมีผลดีต่อสุขภาพกาย และใจของผู้บริโภคนั้น ในทางตรงข้าม หากมีการบริโภคไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพาต เป็นต้น อีกทั้งมีการมองว่า วัยแต่ละวัยควรได้รับอาหารที่แตกต่างกันตามวัย เช่น ในวัยเด็ก เนื้อสัตว์ ไข่ และนม ยังเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากร่างกายมีการเจริญเติบโต ในขณะที่วัยผู้ใหญ่ ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทไขมัน หรืออาหารหวานมากกินไป เพื่อไม่ให้เกิดไม่ผลเสีย หรือโรคภัยไข้เจ็บแก่ร่างกาย และการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก อาจจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโรคแทรกซ้อนของผู้บริโภคได้ รวมทั้งมีบางส่วนมองการไกลว่าจะทำให้อาหารเป็นยา ได้อย่างไร ส่งผลให้ตลาดอาหารสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อาหารสุขภาพ ลดน้ําหนัก

ประโยชน์ของการรับประทาน อาหารสุขภาพ คืออะไร

อาหารสุขภาพ คืออะไร ช่วยดำรงส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค สามารถรับประทานได้ในคนปกติ รวมทั้งคนป่วย เพราะอาจลดความเสี่ยงในโรคที่อาจจะเกิดร่วมขึ้นหรือป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาหรือทำให้สุขภาพดีขึ้น ได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารสุขภาพมีงานวิจัยถึงคุณประโยชน์อย่างชัดเจนและสามารถแนะนำได้ในหลายโรคด้วยกันเช่น

 • เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
 • เพิ่มศักยภาพให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant)
 • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
 • ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อต่ออักเสบ ความเสื่อมเฉพาะจุด  และโรคต้อกระจก
 • ลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์  พากินสัน  โรคหืดหอบ โรคปอด และโรคที่เกิดจากความเสื่อมชนิดเรื้อรังอื่นๆ
 • ประหยัดค่าใช้จ่า มีความสุขมากขึ้น

อาหารเพื่อสุขภาพสามารถช่วยรักษาสุขภาพและลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย รวมถึงคนป่วยเพราะมันสามารถลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่คนธรรมดากินได้ หรือได้รับผลกำไรมากกว่าผู้ที่ไม่ได้กินอาหารเพื่อสุขภาพของ gyphallin ที่ป้องกันหรือปรับปรุงสุขภาพของพวกเขาได้

 • เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค เพิ่มศักยภาพให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant)
 • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเเละหลอดเลือด
 • ลดความเสี่ยงต่อโรคลมปัจจุบัน
 • ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
 • ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อต่ออักเสบ ความเสื่อมเฉพาะจุด  เเละโรคต้อกระจก
 • พัฒนาการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

 1. รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัวให้ปกติ
 2. รับประทานข้าวให้เป็นอาหารหลัก ข้าวควรรับประทานเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ
 3. รับประทานพืชผักผลไม้เป็นประจำ เพราะพืชผักผลไม้มีทั้งสีเขียว สีเหลือง
 4. รับประทานปลาและเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเหลืองเป็นประจำ ดื่มนมให้พอเหมาะตามวัย
 5. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
 6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด และเค็มจัด
 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารถนอมเช่น อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง
 8. งดหรือลดเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่น เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์

กินอย่างไรให้ได้สารอาหารครบถ้วนและเพียงพอ

เมนู อาหาร เพื่อ สุขภาพ ง่ายๆ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพคือการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นส่วนสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และมะเร็ง

กุญแจสำคัญในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพคือการใช้พลังงานเท่าที่ร่างกายของคุณเผาผลาญ ปริมาณพลังงานที่คุณควรได้รับในแต่ละวันขึ้นอยู่กับเพศ กลุ่มอายุ และกิจกรรมที่คุณทำ ผู้หญิง ควรใช้พลังงานระหว่าง 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรีต่อวัน ในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลและหลักการกินอาหารเพื่อสุขภาพ

กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และดูแลน้ำหนักตัว

ร่างกายของเราต้องการสารอาหารหลัก (Macronatrund) คาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่ใช้เป็นพลังงานเพื่อให้เซลล์ต่าง ๆ สามารถใช้ในลักษณะเดียวกับสารอาหารรอง มันกินห้ากลุ่มอาหาร (รอบไมโครนิท) เช่นวิตามินและแร่ธาตุอาหารที่หลากหลายในแต่ละอาหารและได้รับสารอาหารทั้งหมดเพื่อเพิ่มการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

สามารถใช้อาหารเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทได้อย่างง่ายดายโดยใช้โภชนาการ ร่างกายจะต้องมีดังนี้ดังนั้นจึงแบ่งออกเป็นระดับของแต่ละกลุ่มอาหารตามต้องการ ดังนี้

 • ขั้นที่ 1 กลุ่มข้าวและแป้ง กินวันละ 8–12 ทัพพี
 • ขั้นที่ 2 กลุ่มผักและผลไม้ โดยกินผักวันละ 4–6 ทัพพี และกินผลไม้วันละ 3–5 ส่วน โดยผลไม้ 1 ส่วนเท่ากับกล้วยหอมครึ่งผล ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ หรือผลไม้หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ 6–8 คำ
 • ขั้นที่ 3 กลุ่มเนื้อสัตว์และนม โดยควรกินเนื้อสัตว์วันละ 6–12 ช้อนกินข้าว และดื่มนมวันละ 1–2 แก้ว 
 • ขั้นที่ 4 กลุ่มน้ำมัน น้ำตาล เกลือ กินแต่น้อยเท่าที่จำเป็น

นอกจากนี้ควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ โดยผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จะอิงตามเกณฑ์ที่คำนวณได้จากสูตรคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งคิดจากน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วย [ความสูง (เมตร) ยกกำลัง 2] โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

 • ค่า BMI น้อยกว่า 18.5 ถือว่าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 
 • ค่า BMI 18.5–22.9 ถือว่าน้ำหนักปกติ
 • ค่า BMI 23.0–29.9 ถือว่ามีภาวะโภชนาการเกิน
 • ค่า BMI มากกว่า 30 ถือว่าอ้วน

กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ

Healthy-Food

อาหารสุขภาพ ทําเอง ข้าวเป็นอาหารประเภทแป้งที่ให้พลังงานและเป็นอาหารหลักของคนไทย ซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นหลัก ซึ่งควรเลือกกินข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ เพราะมีสารอาหารมากกว่าข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีแล้ว

นอกจากการกินข้าว อาจเลือกกินอาหารประเภทแป้งชนิดอื่นที่ให้คาร์โบไฮเดรตทดแทน เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน บะหมี่ ขนมปัง เผือก และมัน เพื่อความหลากหลายในมื้ออาหาร

กินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ

ผักและผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ ส่วนใหญ่แล้วผักและผลไม้มักจะให้พลังงานต่ำ ดังนั้นอาจช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ มะเร็ง และหลอดเลือดสมอง ได้ ผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม หรือประมาณ 2 ขีด นี้ควรกินผักและผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ จะช่วยให้คุณได้รับคุณค่าเพียงพอและลดการสะสมของสารเคมี หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น ทุเรียน ลำไย และขนุน คุณควรกินผักและผลไม้ 5 สีในหนึ่งสัปดาห์ แต่ละสีมีสารต้านอนุมูลอิสระ บำรุงสายตา บำรุงจิตใจ ลดความเสี่ยงมะเร็ง

กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ

เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือติดมันน้อย ซึ่งจะช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายได้ และปลาทะเล เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า และปลากะพง ซึ่งทำให้ร่างกายได้รับไอโอดีนที่ช่วยป้องกันโรคคอหอยพอก และอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ที่ช่วยบำรุงสมอง หรือเลือกกินถั่วและธัญพืชต่าง ๆ สลับกับเนื้อสัตว์ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนและสารอาหารต่าง ๆ มากขึ้น ไข่เป็นอาหารที่ให้โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง ควรรับประทานไข่วันละ 1 ฟอง ส่วนผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ควรรับประทานสัปดาห์ละ 2–3 ฟอง เมนู อาหาร เพื่อ สุขภาพ พร้อม วิธี ทํา

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ

ปกอาหารสุขภาพ

เมนู อาหาร เพื่อ สุขภาพ ทํา ง่าย อาหารเพื่อสุขภาพนั้น ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ หันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น และปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพเปรียบเสมือนยาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของอาหารสุขภาพไว้หลากหลาย ดังนี้

อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจากสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และที่สำคัญคือการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย

ส่วนความหมายเฉพาะเจาะจง มีความหลากหลายมาก แต่โดยรวมแล้ว เกิดจากผู้บริโภค ที่มุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาว ดังนั้นจึงต้องการควบคุมปริมาณของอาหารที่รับประทานเข้าไป และการไม่มีโรค รวมทั้งส่งผลต่อเนื่องไปยังการมีสุขจิตที่ดีด้วย ผู้บริโภคเริ่มนำเรื่องการบริโภคอาหาร และสุขภาพมาเชื่อมโยงกัน เช่น ผู้บริโภคบางคนมองว่า หากบริโภคอาหารดี จะมีผลดีต่อสุขภาพกาย และใจของผู้บริโภคนั้น ในทางตรงข้าม หากมีการบริโภคไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพาต เป็นต้น อีกทั้งมีการมองว่า วัยแต่ละวัยควรได้รับอาหารที่แตกต่างกันตามวัย เช่น ในวัยเด็ก เนื้อสัตว์ ไข่ และนม ยังเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากร่างกายมีการเจริญเติบโต ในขณะที่วัยผู้ใหญ่ ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทไขมัน หรืออาหารหวานมากกินไป เพื่อไม่ให้เกิดไม่ผลเสีย หรือโรคภัยไข้เจ็บแก่ร่างกาย และการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก อาจจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโรคแทรกซ้อนของผู้บริโภคได้ รวมทั้งมีบางส่วนมองการไกลว่าจะทำให้อาหารเป็นยา ได้อย่างไร ส่งผลให้ตลาดอาหารสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมนู อาหาร เพื่อ สุขภาพ ง่ายๆ

เมนู อาหาร เพื่อ สุขภาพ ง่ายๆ

เมนู อาหาร เพื่อ สุขภาพ ง่ายๆ เพื่อสุขภาพ ช่วยลดน้ำหนัก สุขภาพดี ทำเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง

อ่่านเพิ่มเติมที่นี่ »